รอเดี๋ยว

ภาษาอังกฤษ


v Wait a minute
ความหมายเหมือนกับ: รอสักพัก , รอสักประเดี๋ยว
คำที่เกี่ยวข้อง: Wait a moment
คำตรงข้าม: รอนาน
ตัวอย่างประโยค: รอเดี๋ยวนะครับ ผมจะไปตามเขาให้