รออยู่

ภาษาอังกฤษ


v wait
ความหมายเหมือนกับ: รอคอย
คำที่เกี่ยวข้อง: await , tarry , look for
v wait
ความหมายเหมือนกับ: รอ , คอย , คอยท่า , เฝ้าคอย
คำที่เกี่ยวข้อง: await , tarry , look for