รอยแยก

ภาษาอังกฤษ


n chasm
หน่วยนับ: รอย
คำที่เกี่ยวข้อง: crack , crevasse , gorge
ตัวอย่างประโยค: เขาสอดส่ายสายตาหารอยแยกตามข้างฝา เพื่อจะได้แนบสายตาดูว่าชายชู้คือใครกันแน่