รอยเปื้อน

ภาษาอังกฤษ


n stain
คำที่เกี่ยวข้อง: grime , blot , spot