รอยเชื่อม

ภาษาอังกฤษ


n item
ความหมายเหมือนกับ: ข้อต่อ , รอยต่อ
n joint
ความหมายเหมือนกับ: รอยต่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: node , connection , link , articulation
n joint
ความหมายเหมือนกับ: รอยต่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: connection , juncture , junction , knot , link