รอยเขียน

ภาษาอังกฤษ


n writing
ความหมายเหมือนกับ: ลาย , การเขียน
คำที่เกี่ยวข้อง: drawing , design , pattern