รอยฟกช้ำดำเขียว

ภาษาอังกฤษ


n bruise
ความหมายเหมือนกับ: รอยช้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: contusion