รอยตีนกา

ภาษาอังกฤษ


n wrinkle
คำที่เกี่ยวข้อง: crow´s-feet