รอยตัด

ภาษาอังกฤษ


n indentation
คำอธิบาย: เส้นหรือรอยยาวที่เกิดจากของมีคม
หน่วยนับ: รอย
คำที่เกี่ยวข้อง: furrow , cut , dent
ตัวอย่างประโยค: เมื่อตัดกิ่งโป๊ยเซียนแล้ว ต้องใช้ปูนแดงป้ายที่บริเวณรอยตัด เพื่อป้องกันเชื้อรา