รอยช้ำ

ภาษาอังกฤษ


n bruise
ความหมายเหมือนกับ: รอยฟกช้ำดำเขียว
คำที่เกี่ยวข้อง: contusion