รอยคราบ

ภาษาอังกฤษ


n drying mark
คำอธิบาย: รอยเปื้อนที่ติดกรังอยู่กับพื้นผิวของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: คราบ , รอย
ตัวอย่างประโยค: คุณสามารถขจัดรอยคราบของพื้นไม้ขัดได้ด้วยการใช้ส่วนนูนของช้อนถูไปมาหลายๆ ครั้ง