รอมร่อ

ภาษาอังกฤษ


adv nearly
ความหมายเหมือนกับ: เกือบจะ , จวนเจียน , หวุดหวิด , รำมะร่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: almost , soon
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องทำงานเพิ่มขึ้นอีก เพราะบ้านก็ใกล้จะถูกยึดอยู่รอมร่อ