รอมชอม

ภาษาอังกฤษ


v compromise
คำอธิบาย: ปรองดองกัน, ประนีประนอมกัน, ตกลงกันด้วยการไกล่เกลี่ย
ความหมายเหมือนกับ: ลอมชอม , ออมชอม , ประนีประนอม
คำที่เกี่ยวข้อง: reach a compromise , come to an agreement , settle , reach an agreement , come to terms , make concessions
คำตรงข้าม: แตกแยก
ตัวอย่างประโยค: ในที่สุดทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันอยู่ก็รอมชอมกันได้