รอบแรก

ภาษาอังกฤษ


n premiere
ความหมายเหมือนกับ: รอบปฐมฤกษ์
คำที่เกี่ยวข้อง: gala premier
n first trip
คำที่เกี่ยวข้อง: first time , first