รอบเอว

ภาษาอังกฤษ


n waistline
คำที่เกี่ยวข้อง: waist girth
ตัวอย่างประโยค: เขาพูดพลางเอามือคลำรอบเอว แล้วดึงขอช้างออกจากชายพกยื่นให้หล่อน