รอบเดือน

ภาษาอังกฤษ


n menses
ความหมายเหมือนกับ: ประจำเดือน , เมนส์
คำที่เกี่ยวข้อง: menstruation
n monthly period
ความหมายเหมือนกับ: ระดู , เมนส์
คำที่เกี่ยวข้อง: menstruation , menstrual period , menses , period