รอบปฐมฤกษ์

ภาษาอังกฤษ


n premiere
ความหมายเหมือนกับ: รอบแรก
คำที่เกี่ยวข้อง: gala premier