รอบคอบ

ภาษาอังกฤษ


v be cautious
คำอธิบาย: พิจารณาโดยรอบแม้แต่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ถ้วนถี่
คำที่เกี่ยวข้อง: be circumspect , be careful , be discreet
คำตรงข้าม: สะเพร่า , เผอเรอ
ตัวอย่างประโยค: เธอรอบคอบมากที่เอาร่มมาด้วย
adv carefully
คำอธิบาย: อย่างที่พิจารณาโดยรอบแม้แต่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ถ้วนถี่
คำที่เกี่ยวข้อง: circumspectly , cautiously
คำตรงข้าม: สะเพร่า , เผอเรอ
ตัวอย่างประโยค: เรื่องนี้ คุณควรคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ