รอบข้าง

ภาษาอังกฤษ


adv around
คำอธิบาย: แวดล้อมเกี่ยวข้องอยู่ใกล้ๆ ตัว
ความหมายเหมือนกับ: รอบตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: all around
ตัวอย่างประโยค: บุคคลที่อยู่รอบข้างเขามีแต่แข่งขันและชิงดีชิงเด่นกันเอง