รอบ

ภาษาอังกฤษ


clas cycle
คำอธิบาย: ลักษณนามแสดงการบรรจบถึงกัน, การเวียนไปบรรจบถึงกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: turn , anniversary , round , show
ตัวอย่างประโยค: ผมเดินวนอยู่หลายรอบแล้วยังไม่เจอใครเลย
prep around
คำอธิบาย: การบรรจบถึงกัน, การเวียนไปบรรจบถึงกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: round
ตัวอย่างประโยค: เชื้อโรคต่างๆ จะลอยฟุ้งไปมาในอากาศรอบห้อง