รอดหูรอดตา

ภาษาอังกฤษ


v escape someone´s notice
คำอธิบาย: หลงหูหลงตาไป
ความหมายเหมือนกับ: หลงหูหลงตา , รอดสายตา
ตัวอย่างประโยค: เขายืนยามอย่างระมัดระวัง จึงไม่มีอะไรรอดหูรอดตาไปได้