รอดสายตา

ภาษาอังกฤษ


v escape someone´s notice
ความหมายเหมือนกับ: หลงหูหลงตา