รอดตาย

ภาษาอังกฤษ


v survive
ความหมายเหมือนกับ: รอดชีวิต , อยู่รอด
คำที่เกี่ยวข้อง: escape death
คำตรงข้าม: เสียชีวิต , ตาย