รอดชีวิต

ภาษาอังกฤษ


v survive
คำอธิบาย: เอาชีวิตรอด, ไม่เสียชีวิต
ความหมายเหมือนกับ: รอดตาย , อยู่รอด
คำที่เกี่ยวข้อง: escape death
คำตรงข้าม: เสียชีวิต , ตาย
ตัวอย่างประโยค: การปฐมพยาบาลสามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ให้รอดชีวิต หรือลดอันตรายลงได้มากก่อนที่แพทย์จะมาถึง