รอด

ภาษาอังกฤษ


v succeed
คำอธิบาย: ถึงจุดหมายปลายทาง
ความหมายเหมือนกับ: พ้น , ผ่านพ้น , สำเร็จ
คำที่เกี่ยวข้อง: triumph , be successful , accomplish , be victorious
ตัวอย่างประโยค: ถ้าคนไทยร่วมกันทำธุรกิจนั้นจะไปรอดยาก เพราะไม่เข้าใจในการร่วมกันทำงาน
v survive
ความหมายเหมือนกับ: รอดชีวิต
คำที่เกี่ยวข้อง: escape from death , save
ตัวอย่างประโยค: สองพี่น้องรอดมาได้เพราะอยู่ห่างจากวิถีกระสุนปืนกล