รองเท้าแตะ

ภาษาอังกฤษ


n sandal
หน่วยนับ: คู่, ข้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: slippers
ตัวอย่างประโยค: หล่อนเดินทางมาที่ทะเลฝั่งตะวันออกในชุดยีนสีน้ำทะเล สวมรองเท้าแตะ และสะพายย่าม