รองอธิบดี

ภาษาอังกฤษ


n deputy director
หน่วยนับ: ตำแหน่ง
ตัวอย่างประโยค: มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า รองอธิบดีผู้หนึ่งทำงานหากินกับสำนักพิมพ์บางแห่ง