รองหัวหน้า

ภาษาอังกฤษ


n deputy chief
คำอธิบาย: ตำแหน่งถัดลงมาจากตำแหน่งหัวหน้า
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: การลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าครั้งนี้ทำให้ทุกคนแปลกใจเป็นอย่างยิ่ง