รองลงมาจาก

ภาษาอังกฤษ


adj inferior to
ความหมายเหมือนกับ: รอง , ถัดจาก , ถัดลงมา
คำที่เกี่ยวข้อง: next on down (as in size , age , position) , next below , secondary
ตัวอย่างประโยค: ในปี พ.ศ. 2500 อัตราตายจากอุบัติเหตุยังคงเป็นอันดับที่ 4 รองลงมาจากโรคท้องร่วง และโรคปอดอักเสบ