รองรัง

ภาษาอังกฤษ


adj be at hand
คำอธิบาย: มีไว้เผื่อขาดแคลน, มีไว้ไม่ให้ขาด
ความหมายเหมือนกับ: สำรอง
คำที่เกี่ยวข้อง: reserves (of money)