รองประธาน

ภาษาอังกฤษ


n vice chairman
คำอธิบาย: เป็นตำแหน่งที่สองรองจากตำแหน่งประธาน