รองนายกรัฐมนตรี

ภาษาอังกฤษ


n Deputy Prime Minister
คำอธิบาย: ผู้มีอำนาจหน้าที่รองมาจากนายกรัฐมนตรี
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: รองนายกฯ
คำที่เกี่ยวข้อง: vice-premier
คำตรงข้าม: นายกรัฐมนตรี
ตัวอย่างประโยค: ฯพณฯ มีชัย ฤชุพันธ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีผู้แตกฉานในด้านกฎหมาย