รองคณบดี

ภาษาอังกฤษ


n deputy dean
คำที่เกี่ยวข้อง: associate dean