รอ

ภาษาอังกฤษ


v wait for
ความหมายเหมือนกับ: คอย , รอคอย
คำที่เกี่ยวข้อง: await
ตัวอย่างประโยค: อีกไม่นานเกินรอ เราคงจะมีซอฟต์แวร์ของไทยๆ เราเองใช้ใหม่ๆ
v await (for something to happen)
ความหมายเหมือนกับ: จ่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: stick around , abide
ตัวอย่างประโยค: หากแพ้อากาศเมื่อไรฉันต้องเอาทิชชูรออยู่ที่จมูกอยู่ตลอด เพราะน้ำมูกจะไหลเยอะมาก
n embankment
คำอธิบาย: หลักปักกันกระแสน้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: breakwater