รหัสไปรษณีย์

ภาษาอังกฤษ


n postal code
คำที่เกี่ยวข้อง: postcode , ZIP code