รสโอชะ

ภาษาอังกฤษ


n savour
ความหมายเหมือนกับ: รสอร่อย
คำที่เกี่ยวข้อง: taste , relish , flavour
คำตรงข้าม: ไม่อร่อย , ไร้รสชาติ