รสเลิศ

ภาษาอังกฤษ


n excellent taste
ความหมายเหมือนกับ: รสทิพย์ , รสอร่อยเยี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง: celestial liquid , magical liquid , delicious taste