รสเปรี้ยว

ภาษาอังกฤษ


n sour
คำที่เกี่ยวข้อง: acid taste
ตัวอย่างประโยค: ยำแบบไทยแยกได้เป็น 2 รสคือ รสหวานและรสเปรี้ยว