รสเค็ม

ภาษาอังกฤษ


n salty
ตัวอย่างประโยค: คนที่ชอบทานอาหารที่มีรสเค็ม เป็นคนที่มีนิสัยมักได้ ควักยาก ชอบแต่งตัวปอนๆ แต่จะขยันหมั่นเพียร อดกลั้น