รสอร่อยเยี่ยม

ภาษาอังกฤษ


n excellent taste
ความหมายเหมือนกับ: รสทิพย์ , รสเลิศ
คำที่เกี่ยวข้อง: celestial liquid , magical liquid , delicious taste