รสนิยมต่ำ

ภาษาอังกฤษ


v have low taste
คำที่เกี่ยวข้อง: have poor taste , be plebeian
คำตรงข้าม: รสนิยมสูง
ตัวอย่างประโยค: การแต่งกายของหล่อนบ่งบอกว่าหล่อนนั้นรสนิยมต่ำ