รสจืด

ภาษาอังกฤษ


n flavorless
คำที่เกี่ยวข้อง: insipid , tasteless
ตัวอย่างประโยค: รากต้นหางกระรอกมีรสจืด ใช้ฝนทาและรับประทานแก้พิษงูขบกัด