รวิ

ภาษาอังกฤษ


n sun
หน่วยนับ: ดวง
ความหมายเหมือนกับ: รวิ , รพิ , รพี , รำไพ , พระอาทิตย์