รวมไปถึง

ภาษาอังกฤษ


adv including
ความหมายเหมือนกับ: รวมถึง
คำที่เกี่ยวข้อง: together with , along with
คำตรงข้าม: ยกเว้น
ตัวอย่างประโยค: บ้านหลังนี้เน้นหน้าต่างทรงสูง เพื่อให้ระบายอากาศได้มาก รวมไปถึงทำให้อุณหภูมิภายในห้องสบาย
adv including
ความหมายเหมือนกับ: รวมถึง
คำที่เกี่ยวข้อง: together with , along with
คำตรงข้าม: ยกเว้น
ตัวอย่างประโยค: บ้านหลังนี้เน้นหน้าต่างทรงสูง เพื่อให้ระบายอากาศได้มาก รวมไปถึงทำให้อุณหภูมิภายในห้องสบาย