รวมอำนาจ

ภาษาอังกฤษ


v centralize
คำที่เกี่ยวข้อง: centralize (power , authority) in oneself
คำตรงข้าม: กระจายอำนาจ
ตัวอย่างประโยค: ในสมัยอาณานิคมรัฐบาลได้รวมอำนาจไปไว้ส่วนกลาง ซึ่งทำให้คนรู้สึกขาดความมั่นคงทั้งในส่วนบุคคล และทรัพย์สิน