รวมหัว

ภาษาอังกฤษ


v conspire
คำอธิบาย: ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ
คำที่เกี่ยวข้อง: join force
ตัวอย่างประโยค: พวกพ่อค้ารวมหัวกันขึ้นราคาสินค้าที่จำเป็น