รวมหมู่

ภาษาอังกฤษ


v gather together
คำที่เกี่ยวข้อง: gather intergroup
ตัวอย่างประโยค: นกมารวมหมู่ทำอะไรกันอยู่ที่ใต้ต้นไม้