รวมยอด

ภาษาอังกฤษ


v add up
คำอธิบาย: บวกจำนวนทั้งหมดเข้าด้วยกันให้ได้ผลเป็นจำนวนเดียว
คำที่เกี่ยวข้อง: sum up
ตัวอย่างประโยค: รายการรับบริจาคเมื่อคืนรวมยอดได้เกือบ 5 ล้านบาท