รวมทั้งสิ้น

ภาษาอังกฤษ


adj total
ความหมายเหมือนกับ: รวมเบ็ดเสร็จ , รวม , รวมยอด
คำที่เกี่ยวข้อง: all-inclusive
v total
ความหมายเหมือนกับ: รวมเบ็ดเสร็จ , รวม , รวมยอด
คำที่เกี่ยวข้อง: add up , amount , come altogether to