รวมตัวกัน

ภาษาอังกฤษ


v be formed
ความหมายเหมือนกับ: เป็นตัวเป็นตน , เป็นรูปเป็นร่าง , จับตัว , แข็งตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: be shaped , be made , be built , be created