รวมตัวกัน

ภาษาอังกฤษ


v be formed
ความหมายเหมือนกับ: เป็นตัวเป็นตน , เป็นรูปเป็นร่าง , จับตัว , แข็งตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: be shaped , be made , be built , be created

คำที่มี "รวมตัวกัน" ในคำ


รวมตัวกันขึ้น v assemble
ความหมายเหมือนกับ: ประสม , ก่อรูปค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top